Veranderingen woningmarkt 2023

Om je wegwijs te maken in de veranderingen op de woningmarkt in 2023 hebben wij de belangrijkste Wetswijzigingen voor jullie op een rij gezet:

De overdrachtsbelasting
Verhoging algemene tarief:
Uit het Belastingplan volgt dat de algemene overdrachtsbelasting is verhoogd van 8% naar 10,4%. Het verlaagde tarief van 2% voor de verkrijging van woningen die voldoen aan het hoofdverblijfcriterium blijft ongewijzigd. Dit geldt eveneens voor het tarief van 0% bij de startersvrijstelling.

Koop je een woning welke niet als hoofdverblijf dient, dan wordt deze per belast tegen 10,4 %. Dit tarief geldt ook voor overig vastgoed, tenzij er sprake is van een met BTW belaste levering.

Indexatie maximale woningwaarde bij de startersvrijstelling
De woning waarde grens bij de startersvrijstelling is verhoogd van €400.000 naar €440.000. Huizenkopers tussen 18 en 35 jaar betalen tot deze grens onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting voor een woning.

Schenkbelasting
De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (ook wel de jubelton genoemd) is verlaagd tot € 28.947 en deze wordt per 1 januari 2024 volledig afschaft.

Schenking eigen woning
De schenking voor de eigen woning kan daarnaast niet meer verspreid plaatsvinden. Ook zijn schenkingen die in 2022 gedaan worden, beperkt tot verspreiding over maximaal twee jaren. Concreet betekent dit dat bij een schenking in 2022 het onbenut gebleven deel van de vrijstelling van € 106.671 nog kan worden benut voor een schenking in 2023, maar niet meer voor een schenking in 2024. Wel blijft het mogelijk om schenkingen die in 2022 zijn ontvangen ten behoeve van de eigen woning apart te houden en uiterlijk in 2024 te besteden (mits aan de overige voorwaarden is voldaan).

Eenmalige schenking
Ouders kunnen er ook voor kiezen om hun kind eenmalig een bedrag van € 27.231 (bedrag 2022) belastingvrij te schenken. Dit bedrag mag het kind dan vrij besteden. De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton) wordt gelijk gesteld met het vrij te besteden schenkingsbedrag van € 28.947. Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning, óf voor vrije besteding. Beide schenkingstellingen benutten kan dus niet.

Omdat deze bedragen nu gelijk zijn gesteld is dit onderscheid in de praktijk niet meer van belang, en kunnen ouders in het totaal voor € 28.947 aan een kind schenken. 

Leegwaarderatio
Het kabinet volgt de percentages van de leegwaarderatiotabel voor verhuurde woningen en wil deze actualiseren om zo eerlijkere belasting te heffen op verhuurde woningen. De leegwaarderatio vermindert de waarde van verhuurde woningen voor box 3 van de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting, omdat verhuurde woningen soms minder waard zijn dan niet-verhuurde woningen. Wanneer de jaarlijkse huurprijs meer dan 5 procent van de WOZ-waarde bedraagt, wordt het percentage van de leegwaarderatio verhoogd naar 100 procent. Daarnaast wordt de toepassing van de leegwaarderatio bij tijdelijke huurcontracten uitgesloten en geldt bij verhuur aan gelieerde partijen (zoals familie) het hoogste percentage (100 procent), met als gevolg dat in deze situaties de leegwaarderatio de facto geen effect meer heeft. 

NHG-grens
De NHG-kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen is nu naar       € 405.000,-. Voor woningen waarbij energiebesparende voorzieningen worden getroffen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 429.300,-, in plaats van € 376.300,- in 2022. De NHG-premie (ook wel de borgtochtprovisie) blijkt gelijk aan het vastgestelde percentage in 2022: 0,6% over de hoogte van de hypotheek.

Koopsom exclusief roerende zaken
Voor de koopsom geldt het bedrag exclusief roerende zaken. Als de koopsom € 410.000,- bedraagt waarvan € 5.000,- roerende zaken, dan gaat de NHG uit van de koopsom van € 405.000,- (exclusief roerende zaken). Indien de geldverstrekker het bedrag dat voor de roerende zaken betaald wordt als realistisch beoordeelt, dan is NHG mogelijk. Zo niet, dan wordt de kostengrens overschreden en is NHG niet mogelijk.

Hypotheekrenteaftrek
De hypotheekrenteaftrek is gedaald van 40% naar 37,05%. De beperking treft alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. Sinds 2017 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken. Het percentage wordt stapsgewijs verlaagd van 52% naar 37,05%. Voorheen daalde dit tarief met 0,5% per jaar. Vanaf 2020 wordt het versneld afgebouwd met 3% per jaar. Vanaf nu is dan het tarief van 37,05% bereikt.

Inkomen partner telt volledig mee in 2023
In 2022 werd bij het bepalen van het financieringslastpercentage bij tweeverdieners het inkomen van de minstverdienende partner voor 90% meegeteld. Nu 100%.

WOZ-waarde
Vorig jaar berichtten wij dat de WOZ waarde in 2022 naar verwachting met 8,5-9% zou stijgen. Op 1 januari 2022 bleek de gemiddelde WOZ-waarde van een woning € 315.000 en deze gemiddelde waarde was daarmee 8,6% hoger dan een jaar eerder. De verwachting is dat deze stijging zich dit jaar zal voortzetten en de gemiddelde WOZ-waarde zal oplopen naar bijna € 340.000.

Eigenwoningforfait daalt dit jaar
In 2023 daalt het percentage voor de berekening van het eigenwoningforfait van  0,45 % naar 0,35% voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.200.000. Het eigenwoningforfait vanaf € 1.200.000 blijft in 2023 gelijk (2,35%).